13 juni 2015 Boeiende muziek door internationaal gezelschap

150613 KlaratrioBdr_Wesdijk_06
Foto De Schakel / Jos Wesdijk
Met muziek uit het classicisme en de romantiek werd op 13 juni het seizoen voor Barendrecht Klassiek afgesloten door het trio Klara. De naam van dit trio is samengesteld uit de namen van de drie instrumenten: klarinet, bespeeld door Nancy Braithwaite, klavier, door Roderigo Robles de Medina, en ‘viola’ – altviool, door Ron Ephrat. De drie docenten van Codarts, voor het eerst in concert in deze samenstelling, wisten het publiek twee uur lang te boeien en gaven ook waardevolle luistersuggesties.

Het programma begon met het Kegelstatt trio van Mozart, ontspannende muziek waarvan verteld wordt dat Mozart het schreef terwijl hij zijn beurt bij het kegelspel afwachtte. In de snelle delen was het voor Mozart karakteristieke vraag-antwoordspel tussen de drie instrumenten goed te horen. Van Max Bruch, van wie vooral de vioolconcerten bekend zijn, werden de (minder bekende) 8 stukken voor piano, klarinet en altviool gespeeld. Ieder stuk had een heel eigen karakter. Zoals het prachtige derde deel, in cis, met dramatiek in begin en slot, en een verstild middendeel, dat klonk als een gebed. Tenslotte de Märchenerzählungen van Schumann, waarin diens instabiele toestand in de laatste jaren van zijn leven goed te horen was.
150613 KlaratrioBdr_Wesdijk_04_1000
150613 KlaratrioBdr_Wesdijk_11_1000
150613 KlaratrioBdr_Wesdijk_09_1000
Fotos De Schakel / Jos Wesdijk